Vizijose rodė, kaip materiali energija gundo gyvas esybes materialiame pasaulyje. 2009.12.03