Rūpa Gosvamio originalus rankraštis, daugiau nei 500 m. senumo.