Tikros (sielos) akys atpažysta tikrus melus...ant Pajieslyje neužbaigto vienuolyno sienos. 2020.05.06