2020

Su Saulėgrįža !

Mielas brolau, 

Miela sese, 

Romos imperija vykdė kryžiaus karus...nešė Kristų...patį Švenčiausiąjį...taip sakė...bet iš tiesų- grobė žemes , ėmė viską į kontrolę, žudė kitaip mąstančius ir jiems nepaklūstančius. Prisidengimas šventais dalykais siekiant įgyvendinti savo baisias ambicijas yra senas kaip  žmonija. Dabar gi, farmacijos imperija atneša mums patį švenčiausią dalyką-Sveikatą!  O iš tiesų  - nori eilinį kartą pralobti ir ne tik...Ji trina į miltus viską, kas trukdo pasiekti savo tikslų...baugina iki nesveikumo žmones, šalina jai nepatinkančius faktus, požiūrius, sprendimo būdus, diskredituoja ir juokiasi iš  kitaip mąstančių, pažeidinėja žmogaus teises, įvedinėja valstybiniu lygiu taisykles ir priemones, kurios žlugdo visą žmonių gyvenimą...prisidengiant šventu tikslu-Sveikata . Istorija kartojasi...Ši imperija turi savo kryžiuočių armiją- politikus, žurnalistus ir mokslininkus...

Pamąstyk: jei tai , ką jie siūlo, yra gėris...ar jis taip yra nešamas? Ar kas nors žmonijos istorijoje tokiais būdais nešė gėrį? Ar nešė savo egoizmą ?

Kas tokio toje ampulėje yra, kad su tokia destruktyvia jėga važiuojama lyg su tanku per visas valstybes vienu metu? Ir visi, kas tam nepritaria yra šalinami pažeidinėjant konstitucines teises...Kas joje yra tokio? Kaip ją svarbu suleisti! Kaip svarbu ! Laikrodis tiksi ...

 Ar tu paimtum iš nepažystamo konteinerių žmogaus sumuštinį? Ir jį suvalgytum? Turbūt ne...Tai kaip tu gali priimti į vidų substanciją, kuri veiks tavo pačias giliausias organizmo sistemas...iš visai nepažystamų asmenų...iš korporacijų, kurios vainikuojasi milijardinėm baudom už pažeidimus...kurios nešvaresnės nei tas benamis gatvėje...kurios tau neatlygins žalos jei tau kas atsitiks...ir kurios nežino, kas tau atsitiks...Ar tu pamišai ? Ar tu vis dar naiviai tiki, kad korporacijos prezidentai tave myli? Tu turbūt labai išsigandęs...O baimė verčia daryti klaidas. Sustok! Neskubėk! Pajausk! Ar tau to tikrai reikia ? Ar to reikia tavo baimei ?

Mielas brolau, 

Miela sese, 

Saulė grįžta...Imunitetas gryžta !

Gamta -  mūsų vakcina – be šalutinių poveikių...

Su Saulėgrįžos Švente Tave!

Metai
Kalba