Dienoraštis "Vertingos akimirkos"

Su Saulėgrįža !

Mielas brolau, 

Miela sese, 

Romos imperija vykdė kryžiaus karus...nešė Kristų...patį Švenčiausiąjį...taip sakė...bet iš tiesų- grobė žemes , ėmė viską į kontrolę, žudė kitaip mąstančius ir jiems nepaklūstančius. Prisidengimas šventais dalykais siekiant įgyvendinti savo baisias ambicijas yra senas kaip  žmonija. Dabar gi, farmacijos imperija atneša mums patį švenčiausią dalyką-Sveikatą!  O iš tiesų  - nori eilinį kartą pralobti ir ne tik...Ji trina į miltus viską, kas trukdo pasiekti savo tikslų...baugina iki nesveikumo žmones, šalina jai nepatinkančius faktus, požiūrius, sprendimo būdus, diskredituoja ir juokiasi iš  kitaip mąstančių, pažeidinėja žmogaus teises, įvedinėja valstybiniu lygiu taisykles ir priemones, kurios žlugdo visą žmonių gyvenimą...prisidengiant šventu tikslu-Sveikata . Istorija kartojasi...Ši imperija turi savo kryžiuočių armiją- politikus, žurnalistus ir mokslininkus...

Pamąstyk: jei tai , ką jie siūlo, yra gėris...ar jis taip yra nešamas? Ar kas nors žmonijos istorijoje tokiais būdais nešė gėrį? Ar nešė savo egoizmą ?

Kas tokio toje ampulėje yra, kad su tokia destruktyvia jėga važiuojama lyg su tanku per visas valstybes vienu metu? Ir visi, kas tam nepritaria yra šalinami pažeidinėjant konstitucines teises...Kas joje yra tokio? Kaip ją svarbu suleisti! Kaip svarbu ! Laikrodis tiksi ...

 Ar tu paimtum iš nepažystamo konteinerių žmogaus sumuštinį? Ir jį suvalgytum? Turbūt ne...Tai kaip tu gali priimti į vidų substanciją, kuri veiks tavo pačias giliausias organizmo sistemas...iš visai nepažystamų asmenų...iš korporacijų, kurios vainikuojasi milijardinėm baudom už pažeidimus...kurios nešvaresnės nei tas benamis gatvėje...kurios tau neatlygins žalos jei tau kas atsitiks...ir kurios nežino, kas tau atsitiks...Ar tu pamišai ? Ar tu vis dar naiviai tiki, kad korporacijos prezidentai tave myli? Tu turbūt labai išsigandęs...O baimė verčia daryti klaidas. Sustok! Neskubėk! Pajausk! Ar tau to tikrai reikia ? Ar to reikia tavo baimei ?

Mielas brolau, 

Miela sese, 

Saulė grįžta...Imunitetas gryžta !

Gamta -  mūsų vakcina – be šalutinių poveikių...

Su Saulėgrįžos Švente Tave!

Metai
Kalba

Nukreiptas dėmesys. Pajieslys. 2020.11.18

Žiniasklaida nukreips tavo dėmesį ten, kur bus naudinga tiems, kurie žiniasklaidą "turi" ar "užsako". Dėmesio nukreipinėjimas yra tikslingas, suplanuotas ir paskaičiuotas. Taip, kaip ir reklama televizijoje. Dideli pinigai. Didelė kontrolė. Niekas veltui nedaroma. Žmonės netiki, kad kažkas skaičiuoja tiksliau nei laikrodis. Naudą. Žmogus naiviai nori tikėti, kad taip nėra, kad sveikatos sistema juo rūpinasi. Jis taip tiki, nes nori taip tikėti, kad pasaulyje kažkas tavimi rūpinasi. Taip saugiau gyventi.

Metai
Kalba

Tikroji paskirtis...Pajieslys. 2020.10.31

Tikroji kasdieninė, nepertraukiama "kalimo į galvą" apie baubą covid-19 paskirtis yra įvaryti žemės planetos žmones į absoliučios baimės būseną, suvaryti  nuo sukeltos įtampos imunitetą,  sugriauti pasitikėjimą savo kūno galia, išsireikalauti iš masių absoliutų paklusnumą, suvakcinuoti kaip kiaules ir atskirti vieną nuo kito savuose garduose. Tokia " sudurstyta ferma" yra absoliutus rojus nuo valdžios susirgusiems žemės parazitams, norintiems sumažinti žemės naštą-didelę populiaciją...o išlikusius padaryti absoliučiai valdomais ir paklusniais vergais, kurie uoliai mąstys, kad yra laisvi.. Tikrasis virusas - tai žmogaus BAIMĖ. Baimė  atima gebėjimą giliau mąstyti, jausti savo kūną, jausti savo psichikos galią,  jausti visatą ir jausti Kūrėją. Tai baimė atima gebėjimą matyti manipuliatorius, apgavikus ir jų schemas, strategijas ir taktikas.  "Būdėk pastoviai" -mokė Jėzus.  O būdėjimas vyksta tik maldoje.   Dieviškos esybės, o taip pat ir demoniškos, visados šalia. Jos ne tik anapus, jos ir šiapus veikia per savo išrinktuosius.. Su kuo bendrausime, kuom seksime, ką rinksime ir palaikysime - MŪSŲ PASIRINKIMAS. 
Metai
Kalba