Žvilgsnis...į Lietuvą. Pajieslys. 2023.04.06

Gryžęs po 6 mėnsių iš Indijos šventų vietų į Lietuvą, gali žvelgti į ją dvejopai: arba kaip į labai žemos vibracijos tamsų urvą, skylę, perpildytą žmonių nelaimių, liūdesio ir skausmo, apatijos ir nevilties, arba kaip į Dievo Kūrinijos kampelį, kuriame vyksta Kūrėjo valia, kurioje tam tikra mažytė visatos dalis gyvų būtybių evoliucionuoja mokydamasi savo pamokas, o taip pat,  kurioje , be tamsių reikalų, vyksta ir nemažai šviesių dalykų. Aš renkuosi paskutinįjį matymo kampą.