Kosminiai medžiai, kosminiai kalnai...Radha Kunda. 2023.03.20

Kosminiai kalnai, Mandara,  Meru Mandara, Suparšva, Kumuda,  kurių aukštis siekia 120 000 km, randasi prie Meru kalno.  Jie yra atraminiai Meru kalno kalnai. Ant šių keturių išaukštintų kalnų auga kosminiai keturi gigantiški medžiai, kurių aukštis siekia 13 000km. Ant keletos iš jų auga gigantiški vaisiai, kurių dydis siekia 380 metrų. Krisdami nuo aukstų medžių ir kalnų, ant kurių šie medžiai stovi, šie vaisiai dūžta ant žemės . Išsilieja iš jų sultys, kurios sudaro ištisas upes. Gerdami šių upių vandenį, gyventojų burna ir kūnas skleidžia malonų aromatą, sklindantį  šimtus kilometrų aplink juos pačius. Jie  niekad  neserga, neišgyena blogų emocijų, jų oda nesiraukšlėja, nesulaukia senatvės. Tai yra žemės tipo rojai, žemesnė rojų grupė. Ir jie randasi visai šalia-mūsų planetarinėje sistemoje-Bhur Lokoje. Patekimas yra per Himalajus, kuriuose visai neseniai buvome...

Medituokime į šiuos medžius išminčius! Medituokime į šiuos aprašymus, pateiktus Šrymad Bhagavatam! Mūsų sąmonė plėsis ! Kokie nuostabūs aprašymai ir didinga visata! Jie atsakys mūsų meditaciją !!!

Jei žemesnės kategorijos rojai tokie, tai kokie rojai, kurie yra aukštesnėje sistemoje-svarga lokoje? Jei materialųs rojai tokie, tai kokie džiaugsmai išminčių planetarinėse sistemose-Mahar Lokoje, Džana Lokoje, Tapa Lokoje, Brahma Lokoje? Jose rašoma kad tūkstančius kartų didesni...O tai kokie Vaikunthalokoje...O kokie Golokoje...

Kopėčios. Prieš pažystant dvasinį pasaulį, reiktų susipažinti ir su materialiu pasauliu, kuris taip pat DIDINGAS  !