Krišnos inkarnacijos, pavidalai (Rama, Narasimhadeva, etc)