Privačios programos

Pagal iškvietimą atvykstu ir vedu programėlę žmonių grupelėms, kurios yra motyvuotos ir nori pabendrauti dvasiniais, psichologiniais klausimais, pagiedoti mantras, pamedituoti.