Dažnos vyrų ir moterų klaidos , susijusios su klausa ir kalba

Išmintingas vyras VISADA išklausys moterį. Nesvarbu, ar tai bus svarbūs ir rimti dalykai, ar visiški menkniekiai (vyro akimis). Malonūs ausiai, ar nemalonūs. Išklausymas -tai šulinys, į kurį suteka neramus moters protas. Išklausius išsisprendžia didelė dalis problemos. Vyrai, kurie siūlo eiti moteriai pas psichologą kalbėtis, nes jam kalbėtis yra bobiška, nerimta ir laiko gaišimas, yra bobiški vyrai. Stiprus vyras visad išklausys, silpnas-manys, kad tai "bobų reikalas". Įdėmus išklausymas bandant giliai pajausti kitą žmogų yra viena galingiausių terapijos formų ir pagalba iš prigimties neramiam moters protui. Išklausytos moters širdyje visados augs pagarba savo vyrui, nors vyrui atrodys, kad po pasisakymo santykiai sublogėjo. Iš tikrųjų, jie pagilėja, kad ir koks emocingas pasisakymas būtų. Kuo daugiau emocijų išsisakymuose moters būna, tuo daugiau ji pasitiki vyru ir leidžia būti savimi. Tai pasitikėjimo ženklas, nors vyrui gali atrodyti, kad tai santykių gadinimas. Ne mažiau svarbus dalykas yra ir kalbėtis po to, kai įvyksta išklausymo aktas, "nepaleisti" pykčio smūgio, kad ir kokia būtų emocinga moters kalba. Vyras turėtų labiau kontroliuoti pokalbiuose savo emocijas nei moteris, nes emocijų kontrolė yra jo stiprioji pusė. Dažniausiai šiais laikais poros nebemoka kalbėtis, pokalbiai baigiasi konfliktais, skandalais, apsižodžiavimais ar net daiktų mėtymais ir durų trankymais. Dažnai dėl to, kad vyrai nebeatlaiko moterų emocijų. 

Išmintinga moteris VISADOS padėkos vyrui už jo darbus ir pastangas palaikyti šeimą tiek materialiai, psichologiškai,  tiek dvasiškai. Jos kalboje daugiau bus įvertinimų, pagyrimų, padėkos nei nusisukundimų, pretenzijų ar kritikos. Pastarieji bus išsakyti pagarbiai, be žeminimo ir tinkamu laiku. Jei nusiskundimų, pretenzijų, kritikos kiekis ilgą laiką bus didesnis nei įvertinimų ar padėkos, vyras :

a. sąmoningai ar nesąmoningai pradės žvalgytis į kitas moteris ir ieškoti kitos. Jis nebesijaus reikalingu.

b. jo galvoje atsiras daugiau kritikos į save, menkavertiškumo, nesėkmingumo jausmo. Jis neatskirs, kad tai yra ne jo, o jo moters mintys, siunčiamos jam. Jis su  jomis susitapatins. To pasekoje jis negatyviai pradės mąstyti apie save. To pasekoje, aplinkiniai leis sau kritikuoti jį. Taip pat, jam pradės mažiau sektis darbe. To pasekoje , moteris jį dar labiau kritikuos, kad jis nesėkmingas darbuose , sociume ir destruktyvus ratas užsidarys. Moteris tam tikra prasme dalinai formuoja vyrą, jo sėkmę savo mintimis. Jei ji pozityvi vyro atžvilgiu, vyrui potencialiai labiau seksis, jo savivertė bus didesnė, jis bus sėkmingesnis išoriniame pasaulyje. Jei ji negatyvi, ji  gali sugriauti vyro sėkmę ir net gyvenimą. 

Jei moteris akcentuos daugiau gerąsias vyro puses nei silpnąsias, ji sugebės "paleisti" nuoskaudas, kas yra viena didžiausių griaunamųjų jėgų šeimoje. 

Šeima yra artimai susijusių žmogučių grupė, kuri iriasi per materialaus vandenyno audras. Kapitonas yra vyras. Visa įgula gerbiama, bet kapinotas gerbiamas ypatingai, kadangi jo atsakomybės  ir su jomis susijusios įtampos yra didesnės nei kitos įgulos narių. Vyrui gauti moters ir vaikų pagarbą yra be galo svarbu. Vaikai seks paskui mamą. Jokia moteris nesupras, kokį krūvį "tempia" vyras ir kiek jis laiko ant pečių naštos. Tai galima pajausti tik būnant vyro kūne ir būnant atsakingu už šeimą. Kitu atveju, neįmanoma to pajausti.  Pagarbą vyrui derėtų rodyti net jei jam ir trūksta vyriškų savybių. Jos su laiku išsivystys natūraliai. 

Apibendrinimas: vyro gebėjimas išklausyti moterį ir kalbėtis, o moters gebėjimas atleisti ir daugiau akcentuoti gerąsias vyro savybes, iššauks sėkmę ir nuolat harmonizuos santykius šeimoje.