Iliustruoti Šrimad Bhagavatam pasakojimai vaikams

                                                           

       "Šrimad Bhagavatam" ("Bhagavata purana"), ar tiesiog "Bhagavatam", ir šiandien vadinamas vaišnavų Biblija. Tai milžiniškos apimties enciklopedinis veikalas, supažindinantis su plačiu mokslo sričių spektru: istorija, psichologija, politika, kosmologija, metafizika ir teologija. Tai 12 giesmių autorinis Vedanta sūtros komentaras. Vedanta sūtra yra koncentruotas paties aukščiausiojo (dvasinio) mokslo „vadovėlis", o Šrimad Bhagavatam yra šio vadovėlio Autoriaus išsamus komentaras. 
        "Iliustruoti Šrimad Bhagavatam pasakojimai" knygoje pateikiama adaptuota pirma Šrimad Bhagavatam giesmė, kuri gausi spalvingų iliustracijų, pasakojimų ir įkvepiančių bei pamokančių istorijų. 

         Čia vaikai ras atsakymus į klausimus: 

Kam yra skirtos Vedos? 
Ar Vedos yra mitologija? 
Kas paskelbė autentiškąsias Vedas? 
Kokia yra Vedų ir Vedinės literatūros istorija? 
Kaip Vedinės žinios išliko nepakitusios nuo pat sukūrimo? 
Kokia yra Vedų filosofija? 
Koks yra Vedų pasekėjų ir kitų religijų ryšys?
Ar galima šventraščio autentiškumą ir tikslumą įrodyti moksliškai? 
Ar galima mums suvokti gyvybės ištakas ir visatos atsiradimą, remiantis mokslinėmis arba šventraščių žiniomis? 
Kaip Vedų pasekėjai moksliškai suvokia ir patvirtina sielos bei Dievo egzistavimą? 
Kaip galima suvokti Vedas esančių virš materialios kūrinijos naudojantis materialiu mokslu?

          bei pasakojimus apie: 

Reinkarnaciją ir keturis galimus kelius po mirties: rojų, žemę, pragarą ir amžiną dvasinį pasaulį; 

Istoriją apie dviejų Vedinių brahmastros ginklų sukeltą atominį sprogimą. Pirma šio pasakojimo įvyksta istorinis karas bei šaltakraujiška kova, kuri baigiasi moraline dilema ir buvo išspręsta vadovaujantis teisingumo ir atjautos vertybėmis; 

Kaip nuo brahmastros atakos, buvo išgelbėtas dar negimęs, teisėtas pasaulio valdovas Maharadžas Prikšitas? 

Kaip intriguojantys karmos įstatymo persiliejimai ir posūkiai atsispindi dviejų įžymių karališkųjų princų Viduros ir Dhritarashtros gyvenimo pavyzdžiuose. Jie vyko Kuru dinastijos vadovavimo laikotarpiu, kai monarchai valdė pasaulį, tokį koks jis buvo prieš 5000 metų; 

Princesės Draupadės, kuri dvasiniame pasaulyje žinoma, kaip sėkmės deivė, vestuvės. Aprašoma, kaip ji rinkosi sau vyrą nugalėtoją iš sudėtingų lankininkų varžybų. Istorija baigaisi šių varžybų laimėtojo ir pralaimėtojo kautynėmis, kurios įvyko nuožmiausiame istoriniame Kurukšetros mūšyje; 

Kaip galingasis pasaulio karalius Maharadžas Parikšitas metė iššūkį viso ko blogio įsikūnijimui - kali jugai (geležies amžius), kuris nuožmiai pasiruošęs visame pasaulyje įgalinti keturis nuodėmingo gyvenimo ramsčius; 

Apie įvykį prieš 5000 metų įžiebusį staigią degradaciją Indijos moraliniuose, socialiniuose bei dvasiniuose standartuose. 

Kiti, didingi ir nepakartojantys Vediniai pasakojimai vaikams bus rengiami atsižvelgiant į galimybes, kurias sudarys geros valios bei prijaučiantys šiai veiklai žmonės. Daugiau informacijos apie rengiamas knygas vaikams rasite čia <<<