Informacinis pranešimas laukiantiems Vedinių knygelių vaikams

Vedinės literatūros vaikams rengimas, po truputį judą į priekį.

Norime pasidalinti, kad VšĮ “Vedų išmintis” ilgai ieškojusi dailininko, galinčio iliustruotį senovines Vedines istorijas, atributiką, Aukščiausią Dievo Asmenį Krišną, pagaliau atrado.

Žinoma Lietuvos Krišnos sąmonės bendrijos dailininkė Devakė Devi dasi iliustruos rengiamas istorijas, pasakojimus Vedinėms vaikų knygelėms.
Devaki Devi dasi yra įliustravusi tokias knygas kaip “Krishna Book”, Bhakti Čaitanya Samio “Govardhan the Hill that Fulfils all Desires”, Dhirashanta Svamio šiuo metu rengiamą knygą,  “Ajurveda grožiui”. Jos pieštais paveikslais puošiasi ir restoranas “Ganga” Kaune.

Tų pačių Vedinių istorijų bei pasakojimų lietuvių kalbos gramatiką, stilių redaguos ir teksto maketą ruoš “Alma littera” spaustuvės redaktorė.

“Iliustruotus Šrimad Bhagavatam pasakojimus” dar kartą redaguojame ir paprastiname vaikams. Vedinės filosofijos redakciją atlieka Lietuvos Krišnos sąmonės bendrijos viešus ryšius atstovaujantis bhaktas Šatakula das.

"Paslaptingas Vedų pasaulis" knygai istorijos kuriamos.

"Krišna - Vrindavano piemenukas" knygai istorijos beveik baigtos adaptuoti.

Norime pabrėžti, kad visa rengiama literatūra bus orientuojama į  7 - 14 metų amžiaus vaikų grupę.

Visiems leidybiniams procesams palaikyti trūkstame lėšų, todėl ieškome nuolatinių rėmėjų, kas galėtų remti Vedinių vaikų knygų leidybą.
Kad redaktoriai, dalininkė, spaustuvė galėtų dirbti turime surinkti lėšas.

Galinčius remti dailininkės, redaktoriaus darbus ar knygų spaudą, prašome paremti ir taip pagreitinti knygų paruošimą.

Paramą reikėtų pervesti į VšĮ “Vedų išmintis” sąskaitą arba perduoti pamokslautojui Dhananjaya Pandit das.

Įstaigos sąskaita:
LT 317300010140666958 Swedbank AB

Paskirtyje nurodykite: knygų leidybai.Pagarbiai

VšĮ „Vedų išmintis“