Parama

Įstaigos veikla priklauso nuo geros žmonių valios. Galintiems paremti, būsime be galo dėkingi. 


Aukas galite pervesti pagal šiuos rekvizitus: 

VŠĮ "Vedų išmintis"
LT317300010140666958   Swedbank AB
Įmonės kodas (gavėjo kodas) 303395363

Paskirties laukelyje galima nurodyti: "parama".