Kosmologija, mistinės butybės, pusdieviai, materialus pasaulis

Žinios...Pajieslys. 2023.04.06

Netikras ego verčia galvoti, kad politinius, ekonominius ir kt. procesus šioje žemėje mes beveik suvokiame, nes susirinkę daug informacijos, paskaitę knygučių, internete susirinkę medžiagos. O realybėje, yra daug sudėtingiau. Ir tiek daug sudėtingiau, kad labai retas, kuri galėtų šiuos procesus suprasti žemės lygyje. O dar retesnis-suprasti iš kosmoso evoliucijos perspektyvos. Yra žemėje žmonių, tiek demoniškos, tiek dieviškos prigimties, kurių intelektas ir vykdoma veikla negali būti suprasti net iš tolo. Net iš tolo. Net ir po 50 metų. Tiesiog į tuos žmonių sluoksnius dauguma žmonių per visą savo gyvenimą net nepatenka, o ką jau kalbėti apie informaciją, kuri tuose sluoksniuose cirkuliuoja ir kuri praktiškai niekada nepatenka į viešą erdvę. Ir be tos informacijos neįmanoma net iš tolo suprasti, kokie procesai vykdomi šioje planetoje iš tiesų. Derėtų nepamiršti ir tai, jog žemė yra ląstelė visame visatos kūne. Žemės gyventojai visados buvo, yra ir bus susieti su kitų planetų gyvomis esybėmis-tiek demoniškomis civilizacijomis, tiek dieviškomis. Apie tai byloja Šrymad Bhagavatam ir kiti seni šventraščiai.  Žemė yra stadionas, kuriame žaidžia aukščiau pažengusios civilizacijos. Dvi komandos-pusdieviai prieš demonus. Ir taip buvo nuo neatmenamų laikų ir taip bus ateityje. Bet kokie "dideli veikėjai" žemėje yra šių dviejų civiliazijų įrankiai. Dėl to, norint suprasti iš tiesų, kas vyksta žemėje, reikia turėti ryšį su aukštesnėmis civilizacijomis. Kas tą ryšį turi? 

Mano sklypo gale stovi pūdymo dėžė. Ten vyksta kova tarp daugelio gyvų būtybių dėl maisto likučių. Per daug metų nesupratau nei kas su kuo kovoja, nei kas laimi...Jei aš nesuprantu, kas vyksta pūdymo dėžėje, kaip aš suvoksiu, kas vyksta žemėje...

Daugelis nenori būti "nesuprantančiojo" pozicijoje. Nes tai žemina...Bet joje būti sveika, nes tokia realybė. Mes maži. O kaip paaugsime, gausime šią informaciją ne iš elitinių visuomenės sluoksnių, bet per širdį, kuri gali komunikuoti su visatos elitu. Tad negaiškime laiko bandydami labai viską "išgliaudyti" apie tai kas vyksta šioje žemėje skaitydami straipsnelius ir apžvalgas internete. Skirkime daugiau laiko kelti savo sąmonę ir gauti informacija iš pusdievių ir Kūrėjo. Anksti rytą. 

 

Kosminiai medžiai, kosminiai kalnai...Radha Kunda. 2023.03.20

Kosminiai kalnai, Mandara,  Meru Mandara, Suparšva, Kumuda,  kurių aukštis siekia 120 000 km, randasi prie Meru kalno.  Jie yra atraminiai Meru kalno kalnai. Ant šių keturių išaukštintų kalnų auga kosminiai keturi gigantiški medžiai, kurių aukštis siekia 13 000km. Ant keletos iš jų auga gigantiški vaisiai, kurių dydis siekia 380 metrų. Krisdami nuo aukstų medžių ir kalnų, ant kurių šie medžiai stovi, šie vaisiai dūžta ant žemės . Išsilieja iš jų sultys, kurios sudaro ištisas upes. Gerdami šių upių vandenį, gyventojų burna ir kūnas skleidžia malonų aromatą, sklindantį  šimtus kilometrų aplink juos pačius. Jie  niekad  neserga, neišgyena blogų emocijų, jų oda nesiraukšlėja, nesulaukia senatvės. Tai yra žemės tipo rojai, žemesnė rojų grupė. Ir jie randasi visai šalia-mūsų planetarinėje sistemoje-Bhur Lokoje. Patekimas yra per Himalajus, kuriuose visai neseniai buvome...

Medituokime į šiuos medžius išminčius! Medituokime į šiuos aprašymus, pateiktus Šrymad Bhagavatam! Mūsų sąmonė plėsis ! Kokie nuostabūs aprašymai ir didinga visata! Jie atsakys mūsų meditaciją !!!

Jei žemesnės kategorijos rojai tokie, tai kokie rojai, kurie yra aukštesnėje sistemoje-svarga lokoje? Jei materialųs rojai tokie, tai kokie džiaugsmai išminčių planetarinėse sistemose-Mahar Lokoje, Džana Lokoje, Tapa Lokoje, Brahma Lokoje? Jose rašoma kad tūkstančius kartų didesni...O tai kokie Vaikunthalokoje...O kokie Golokoje...

Kopėčios. Prieš pažystant dvasinį pasaulį, reiktų susipažinti ir su materialiu pasauliu, kuris taip pat DIDINGAS  !