5.30 ryto vyksta natūralus Radhos ir Krišnos garbinimas šokiu ir dainom. Vrindavanas. 2019.03