Gangos atšakų -Bhagirati ir Alakanandos santaka. Deva Prajagas. 2023.10.13