Gigantiškas šventas Banjano medis Haridvare. 2023.03.21