Himalajų šventa vieta Kedarnathas, Krišnos paprašytas, apsireiškė Vradžoje . 2022.12.17