Advaitos Ačiarijos apsireiškimo dienos minėjimas. Pajieslys. 2022.02.07