Dvasinio pasaulio neišsemiami laimės klodai. Pajiesluys. 2020.11.24