Norim turėti skonį dvasinei praktikai-gerbkim kitą gyvą esybę lygiai tiek pat, kiek Krišnos Dievybę ant altoriaus. Pajieslys. 2020.06.27