Radha kundos ir Šjama kundos apsireiškimo diena

Šiandieną yra Radha kundos ir Šjama kundos apsireiškimo diena. "Kunda" reiškia "ežeras". Krišnos ir Radhos ežerai yra dvi švenčiausios vietos visoje visatoje - taip teigia Gaudija Vaišnavų raštai ir autoritetai. Į kiekvieną iš šių ežerų "suėjo" visos visatos šventos upės ir ežerai, nes Pats Krišna paprašė jų apsireikšti. Tai ypatingai galingos vietos . Jų šlovė nėra perdėta.  Iki šių dienų pusdieviai čia apsilanko apsivalyti. Tai patvirtinimo mano mokytojas. Pats Viešpats Čaitanja Mahaprabhu atrado iš naujo šias užmirštas vietas, maudėsi Jose ir meditavo prie Jų daugiau nei prieš 500 metų.  Tuo metu tai buvo du maži vandens telkinukai ryžių laukuose. Kasimo, patinimo ir renovavimo darbus atliko Jo palydovai- Džyva Gosvamis ir Raghunatha das Gosvamis.

Radha kunda nesiskiria nuo pačios Šrimati Radharanės. Šjama kunda nesiskiria nuo Pačio Krišnos.  Atsispausdinkim jų nuotraukas ir pasikabinkime kambaryje. Atminkime šiandieną šias vietas, mintyse paaukokim smilkalų, ugnelę ir gėlių. Paprašykim šių vietų malonės: kada kada nors galėtume ten amžinai tarnauti Radhai ir Krišnai Jų palaiminguose žaidimuose. Radhė Radhė !

Mano darytos dieninės Radha kundos nuotraukos.  O čia naktinės per šventę. 

Istorija, kaip atsirado šie ežerai, aprašyta čia anglų kalba. 

 

Image
Metai
Kalba
Šventos vietos