Perėjimas iš malonumo į pareigų lygmenį penkiose pagrindinėse gyvenimo sferose. Pajieslys. 2023.09.29