Pragarai laukia pilnai paruošti

Kai matai asmenybes ir struktūras, kurios skriaudžia planetos žmones atiminėdami jų laisvę, pinigus, ramybę, šeimos santarvę, vaikų gerovę ir sveikatą, supranti, kam skirti visatoje pragarai...Žemės teismus kažkas gali apeiti...bet visatos Teismo neapeis niekas...

Kas dieną meldžiuosi už šios planetos šeimą, kad jos nariai, įveikę baimę, apsivienytų ir pasirpiešintų tironijai, kuri įvilkta į "gelbėjimo" iliuziją..O...Radha Radha padėk ! 

Metai
Kalba