PADĖKA UŽ METUS IR SVEIKINIMAS

Nauji metai, tad yra proga vėl padėkoti visiems: 

kas praktikavo bhakti jogą ir stiprino Lietuvos dvasią;

kas kantriai ir sunkiai tęsė savo šeimos pareigas visokeriopai palaikydami šeimą ir vaikus;

kas pamokslavo ir skelidė švieselę tiek gyvai, tiek socialiniuose tinkluose;

kas savo pastabomis padėjo tobulėti; 

kas mintimis, žodžiais, darbais padėjo palaikyti pamokslavimą ir dvasinius projektus;

kas tiesiog liko gyventi šioje žemėje ir nepasidavė!

Tegul Šri Krišna ir Šrimati Radharani mums toliau šypsosi šiame įdomiame Žemės žaidime...

Baimė ir susvetimėjimas

Šiom dienom mąstau daug apie baimę ir ką ji daro žmogui. Šiai dienai daugelis neteko darbų ir jų gyvenimai sudaužyti. Jie atsisakė eksperimentinių vaistinių preaparatų, vadinamų klaidingai "vakcinomis". Už tai jie buvo nubausti. Kai kurie jų stovėjo Vlniuje prie Seimo. Tai turbūt daugiau nei būti sumuštam gatvėje. Kas prie jų priėjo pasiteirauti ar prisijungė iš Vlniuje gyvenančių pusės milijono? Mažiau nei vienas procentas... Baimė daro žmogų nejautriu. Tik bebaimiškas žmogus yra gražus. Tik toks gali mylėti. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A-pirma raidė reiškia Abhay-Bebaimis. Toks paskleidė bhakti-meilę Dievui po pasaulį. Pamedituokime į tai ir pajausim, kokiu keliu sukti. 

Baimė vs Teisingumas

Kiekvienoje situacijoje, gyvenimo situacijoje yra du keliai: baimės ir teisingumo.   Greičiausias ir lengviausias yra baimės kelias. Baimė prarasti naudą (finansus, juslinį pasitenkinimą , patogumus) yra viena stipriausių būsenų, su kuria susigrumti gali nedaugėlis, turintys dorybės iš praeitų ir šio gyvenimo. Baimės kelias lengviausias, nes tai iš tiesų -pasidavimo kelias, pasidavimo be kovos.  Ir nors baimės kelias yra pats lengviausias, jo galas yra pats skaudžiausias.  Baimės kelio galas yra vienas -vergija ir skausmas.  

Teisingumo kelias reikalauja ne pasiduoti, o kovoti. Kovoti-reiškia kažką daryti. Darymui reikia savybių. Kokių? : bebaimiškumo, savigarbos, meilės sau ir aplinkiniams, pasiaukojimo.   Kodėl teisingumo keliu verta eiti kuo ilgiau? Dėl to, kad teisingumo kelias VISUOMET, net ir išoriškai pralaimėjus, apdovanoja neišdildomais vaisiais: vidine laisve, išugdo visą puokštę gerų įpročių ir savybių, atneša sėkmę-formuoja gerą karmą,  ir padeda vystytis meilei Kūrejui ir visai kūrinijai. Teisingumo kelias visuomet duoda PERGALĘ net ir išoriškai pralaimėjus. Tu laimi prieš savo baimes. O tai yra neįkainuojamas pasiekimas. Kuo daugiau bamių įveikiama, tuo daugiau laimės ir meilės patiriama. Baimės kelias visuomet atneša PRALAIMĖJIMĄ, nors išoriškai ir gali atrodyt kad laimėsime.  Teisingumo kelias augina asmenybę. Baimės kelias-marina asmenybę. Kali jugoje pilnai teisingumo keliu eiti kiekvienoje situacijoje turbūt neįmanoma. Bet šiandieninėje situacijoje- verta bandyti eiti kuo ilgiau, nes kova vyksta dėl dviejų esminių dalykų: GYVYBĖS ir LAISVĖS.

Kiekvienas savęs paklauskime-kokiu keliu mes einame ir ar tikrai nebeįmanoma mūsų inividualioje situacijoje eiti teisingumo, laisvės keliu?  Aš sau atsakiu. Šis tekstas-mažytis mano skruzdelės indėlis palaikant tuos, kurie dar "laikosi" šiame kelyje, įkvepiant tuos, kurie "svyruoja", kviečiant tuos, kurie nuėjo lengviausiu baimės keliu, sugryžti.

Te padeda mums visa Dangaus Hierarchija !

Sąmokslo senumas

Kenkti, žąloti visos valstybės žmones galima tik prisidengiant visuotiniu gėriu. Juk atvirai to nepadarysi. Atsiminkime Putanos istoriją. Aiškino, kad atėjo pamaitinti Krišną, pratęsti Jam gyvybę. Bet tikras motyvas buvo-Jam pakenkti. Nužudyti. Sąmokslas yra senas kaip žmonija. Kokio senumo yra egoizmas? Kiek jam metų, amžių tūkstantmečių? Jo amžius toks, koks visatos.  Sąmokslas yra egoizmo vaikas. Jo amžius toks pats...

Padėka ir linkėjimai Saulės gryžimo proga

Metai apsisuko. Širdingai dėkoju visiems vaišnavams, padėjusiems man tobulėti dvasiniame kelyje šiais metais. Taip pat širdingai dėkoju visiems, kas parėmė pamokslavimą ir šį puslapį. Jūsų dėka, galima tęsti švietimo veiklą. 

Visiems klausytojams linkiu ateinančiais metais būti ne tik sąmoningais vaišnavais, bet ir sąmoningais, tėvynę mylinčiais piliečiais. Ne tik žodžiais, bet ir darbais.  Tik visi susivieniję ir kovodami už laisvę , galime kažką pasiekti. Radhe Radhe. 

Kviečiu pasirašyti dėl kartelės referendumui surengti sumažinimo nuo 300 000 iki 100 000. TAI REALUS SPRENDIMAS , GERESNIS NEI VERKŠLENIMAS AR DEJONIŲ SKAITYMAS FB. .

Image

Rekomenduoju pasirašyti GYVAI RAŠTU !  Tai turbūt prasmingiausias veiksmas sprendžiant susiklosčiusią situaciją. Kur pasirašyti kiekviename mieste, galima rasti ČIA . Aš pasirašiau rugpjūčio mėnesį mitingo metu. Jei pasirašėte raštu, internete nepasirašykit, nes du pasirašymai bus ANULIUOTI. 

Galima pasirašyti ir internetu, rasite biški žemiau paslinkę:  https://ltreferendumas.lt/

Pasirašymas baigiasi 2022 sausio 21 dieną. Tad paskubėkime. 

Jei norim stabdyti kenkėjišką veiklą, daromą Lietuvos žmonėms, suaugusiems ir vaikams, būtina kažką daryti, o ne tik skūstis, verkšlenti ar užsidaryti baimėje ir nerime. Vienas iš legalių būdų spręsti situaciją-tai referendumas. Sutinku su organizatoriais, kad pradžioje  būtina surengti referendumą dėl kartelės referendumui rengti sumažinimo. Dabar , kad surengti referendumą vienu ar kitu klausimu, reikia surinkti  300 000 parašų, kas yra beveik neįmanoma. Jei šitas referendumas įvyktų ir jei žmonės prabalsuotų, kad kartelę reikia mažinti, užtektų 100 000 parašų , kad atšaukti "beprotiškus" valdininkų sprendimus. Tai efektyvus kelias spręsti šią problemą. 

Labai rekomenduoju neieškoti trūkumų  referendumo organizatoriuose. Nerekomenduoju klausytis visokių apžvalgininkų plepalų, kuriais bandoma diskredituoti referendumo idėją, rengėjus ir t.t.  Pilnas internetas neaiškių asmenybių, kurios nori sugriauti net mažiausią iniciatyvą kažką pakeisti, bet patys NIEKO NEDARO ir dar į nieko nedarymą "tempia" kitus žmones. Taip jie atitraukia net ir tą mažą grupelę žmonių nuo pokyčio  darymo. Trūkumų ieškojimas niekados neleis susivienyti. Be vienybės neįmanoma šios užduoties įvykdyti. O tobulų ir nerasime. 

Įsivaizduokim, kad šalis, kurioje gyvenam, yra mūsų namas.  Kai namas dega, niekas nežiūri, kas atsinešė kibirą jį gesinti. Ar profesorius, ar darbininkas, ar jaunas, ar senas, ar išsilavinęs, ar neišsilavinęs, ar teistas, ar neteistas, ar kultūringas, ar naglavotas.  Kiekvieno pastangos turi būti vertinamos. O jei bus pergalė, kiekvienas, kuris dalyvavo galės mosikuoti vėliava ir sau šlovę pelnytis. Čia jau bus kiekvieno reikalas. Pats referendumas keis žmonėse neteisinga lietuviška mentalitetą, kad mes esam pavaldiniai, o saujelė žmonių - mūsų šeimininkai. Referendumas padarys perversmą sąmonėje, kad tauta yra tikroji valdžia, o ne maža grupelė asmenų, skaldanti ir žąlojanti Lietuvą.