Tikroji paskirtis...Pajieslys. 2020.10.31

Tikroji kasdieninė, nepertraukiama "kalimo į galvą" apie baubą covid-19 paskirtis yra įvaryti žemės planetos žmones į absoliučios baimės būseną, suvaryti  nuo sukeltos įtampos imunitetą,  sugriauti pasitikėjimą savo kūno galia, išsireikalauti iš masių absoliutų paklusnumą, suvakcinuoti kaip kiaules ir atskirti vieną nuo kito savuose garduose. Tokia " sudurstyta ferma" yra absoliutus rojus nuo valdžios susirgusiems žemės parazitams, norintiems sumažinti žemės naštą-didelę populiaciją...o išlikusius padaryti absoliučiai valdomais ir paklusniais vergais, kurie uoliai mąstys, kad yra laisvi..

Tikrasis virusas - tai žmogaus BAIMĖ. Baimė  atima gebėjimą giliau mąstyti, jausti savo kūną, jausti savo psichikos galią,  jausti visatą ir jausti Kūrėją. Tai baimė atima gebėjimą matyti manipuliatorius, apgavikus ir jų schemas, strategijas ir taktikas. 

"Būdėk pastoviai" -mokė Jėzus.  O būdėjimas vyksta tik maldoje.  

Dieviškos esybės, o taip pat ir demoniškos, visados šalia. Jos ne tik anapus, jos ir šiapus veikia per savo išrinktuosius..

Su kuo bendrausime, kuom seksime, ką rinksime ir palaikysime - MŪSŲ PASIRINKIMAS. 

Metai
Kalba