Psichika (psichotipai, intelektas, protas, mistiniai gebėjimai, čakros, etc)

Savivertė ir kito įvertinimas

Žmogus, turintis normalią savivertę, visuomet sugebės rasti savyje jėgos įvertinti kito žmogaus gerus žodžius, veiksmus, įpročius, charakterio savybes. Kuo jo savivertė bus "sveikesnė", tuo jis lengviau įvertins kitus tiek  šeimoje, darbe, draugų rate, bendruomenėje. Kuo žmogaus savivertė yra žemesnė, tuo mažiau jis norės įvertinti kitą. Atvirkščiai-jis labiau bus linkęs "sarkazminti", pašiepti, pažeminti, kritikuoti ar net šmeižti - taip nesąmoningai norėdamas save "pakelti" aukščiau už kitus ir "padidinti" savo savivertę. Net pašaipūs juokeliai bendraujant gali būti susiję su šia žmogaus žema saviverte ir noru ją kilstelti. Bendraudamas toks žmogus dažnai gali "mėtyti juokelius " apie kitus ar mumis ir , jei pašnekovas užsigauna, jis pasakys, kad : "tu nesupranti humoro".   Stebėkime, kai bendraujame su kitais žmonėmis darbe, šeimoje, draugų rate, socialiniuose tinkluose. Apie ką jie šneka ir ką jie šneka. Pamatysime, kad žema savivertė yra visuotina liga iš kurios reikia vaduotis visų pirma bendraujant su žmonėmis, kurie mus priima tokius, kokie esam, gerbia ir akcentuoja gerąsias mūsų puses. Aplinka labai stipriai įtakoja žmogaus savivertę, nes didele dalimi žmogus suvokia savo vertę kitų akimis. 

Baimė ir susvetimėjimas

Šiom dienom mąstau daug apie baimę ir ką ji daro žmogui. Šiai dienai daugelis neteko darbų ir jų gyvenimai sudaužyti. Jie atsisakė eksperimentinių vaistinių preaparatų, vadinamų klaidingai "vakcinomis". Už tai jie buvo nubausti. Kai kurie jų stovėjo Vlniuje prie Seimo. Tai turbūt daugiau nei būti sumuštam gatvėje. Kas prie jų priėjo pasiteirauti ar prisijungė iš Vlniuje gyvenančių pusės milijono? Mažiau nei vienas procentas... Baimė daro žmogų nejautriu. Tik bebaimiškas žmogus yra gražus. Tik toks gali mylėti. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A-pirma raidė reiškia Abhay-Bebaimis. Toks paskleidė bhakti-meilę Dievui po pasaulį. Pamedituokime į tai ir pajausim, kokiu keliu sukti. 

Sąmokslo senumas

Kenkti, žąloti visos valstybės žmones galima tik prisidengiant visuotiniu gėriu. Juk atvirai to nepadarysi. Atsiminkime Putanos istoriją. Aiškino, kad atėjo pamaitinti Krišną, pratęsti Jam gyvybę. Bet tikras motyvas buvo-Jam pakenkti. Nužudyti. Sąmokslas yra senas kaip žmonija. Kokio senumo yra egoizmas? Kiek jam metų, amžių tūkstantmečių? Jo amžius toks, koks visatos.  Sąmokslas yra egoizmo vaikas. Jo amžius toks pats...