Kitų fotografijos

Originalus piešinys. Šridhara Svamis- senųjų Šrymad Bhagavatam komentarų autorius. 14 amžius.

Image

Šridhara Svamis gyveno  14 amžiuje. Čaintaja Mahaprabhu laikė jį visatos guru, o jo komentarus Šrimad Bhagavatam -autoritetingais, kuriais sekant galima suprasti Šrymad Bhagvatam. Daugelis vaišnavų ačarijų, įskaitant Šryla Prabhupada, rėmėsi šio vaišanvo komentarais. Norėdami suprasti Šrymad Bhagavatam, galime reguliariai pasimelsti  šiam vaišnavui. 

Metai
Nuotraukų su komentarais albumai

Madhavi Lata dasi-vaišnavė, pasiekusi premos lygį.

Image

Madhavi Lata dasi buvo visą gyvenimą viena, netekėjusi. Kartojo kas dieną po 18 valandų Harė Krišna mantrą, 192 ratus. Vienoje vietoje, nevaikščiodama. Pastoviai verkdavo ir apreikšdavo kitus premos požymius kartodama Šventą Vardą. Sukartojus ratus, eidavo rinkti išmaldos-madhukari-vietiniai duodavo biški maisto. Ji buvo Sidha Manoharo das Babaji mokinė. Premos lygio vaišnavas. Visi vietiniai gyventojai ir visi išaukštinti babadžiai ją labai gerbė. Paliko kūną ji būdama 126 metų... Nuotraukoje jai virš 100 metų..

Metai
Nuotraukų su komentarais albumai