Nuotraukos su komentarais

Madhavi Lata dasi-vaišnavė, pasiekusi premos lygį.

Image

Madhavi Lata dasi buvo visą gyvenimą viena, netekėjusi. Kartojo kas dieną po 18 valandų Harė Krišna mantrą, 192 ratus. Vienoje vietoje, nevaikščiodama. Pastoviai verkdavo ir apreikšdavo kitus premos požymius kartodama Šventą Vardą. Sukartojus ratus, eidavo rinkti išmaldos-madhukari-vietiniai duodavo biški maisto. Ji buvo Sidha Manoharo das Babaji mokinė. Premos lygio vaišnavas. Visi vietiniai gyventojai ir visi išaukštinti babadžiai ją labai gerbė. Paliko kūną ji būdama 126 metų... Nuotraukoje jai virš 100 metų..

Metai
Nuotraukų su komentarais albumai

Čandra sarovara. Prie šio ežero krantų įvyko Krišnos ir gopių pavasarinis rasos šokis, trukęs 1 Brahmos naktį-8,64 milijarų metų..2020.01.29

Image
Image
Image

Jau antra diena kai prasidėjo vasanta pančami-pavasario pirmos penkios dienos Vradža dhamoje. Ta proga nuvykau  prie čandrą sarovaros ežero-šalia kurio krantų Krišna su gopėmis pavasarį šoko rasos šokį, trukusį visą Brahmos naktį-8.640.000.000 metų. Mėnulio Dievybė Čandra buvo tiek sužavėtas šokio grožiu, kad visą tą laiką išbuvo Dangaus skliaute nejudėdamas, apšviesdamas rasos šokio aikštelę.  Krišnos ir Pats norėjo, kad mėnulis išbūtų visą šį laiką, nes rasos šokis vyksta naktį , mėnulio šviesoje. Dėl to šis ežeras yra susietas su Čandros vardu. 

Metai
Nuotraukų su komentarais albumai