Nuotraukos su komentarais

Čandra sarovara. Prie šio ežero krantų įvyko Krišnos ir gopių pavasarinis rasos šokis, trukęs 1 Brahmos naktį-8,64 milijarų metų..2020.01.29

Image
Image
Image

Jau antra diena kai prasidėjo vasanta pančami-pavasario pirmos penkios dienos Vradža dhamoje. Ta proga nuvykau  prie čandrą sarovaros ežero-šalia kurio krantų Krišna su gopėmis pavasarį šoko rasos šokį, trukusį visą Brahmos naktį-8.640.000.000 metų. Mėnulio Dievybė Čandra buvo tiek sužavėtas šokio grožiu, kad visą tą laiką išbuvo Dangaus skliaute nejudėdamas, apšviesdamas rasos šokio aikštelę.  Krišnos ir Pats norėjo, kad mėnulis išbūtų visą šį laiką, nes rasos šokis vyksta naktį , mėnulio šviesoje. Dėl to šis ežeras yra susietas su Čandros vardu. 

Metai
Nuotraukų su komentarais albumai