Paieška pagal kriterijus

Artimiausi. Pajieslys. 2021.03.07

Kas girdi visas mūsų pačias, pačias, pačias giliausias mintis, jausmus, norus?  Žmona? Ne. Vyras? Ne. Vaikai? Ne. Tėvai? Ne. Seneliai? Ne. Draugai? Ne. Kas ??? Tik Radha ir Krišna širdyje. Tik Jie girdi. Tas, kas girdi giliausius mūsų širdies virpesius, tas yra arčiausiai Mūsų. Radha ir Krišna yra arčiausiai Mūsų. Dėl to - Jie artimiausi. Dėl to, Jiems-ypatingas dėmesys ! Visos dienos bėgyje. Mintyse, širdyje. 

Žmogus ieško laimės santykiuose su kitais žmonėmis, bando išspausti tai, ko negalima išspausti. Žmonės labai riboti ir sąlygoti. Meilės duoti gali labai labai mažai, jei iš viso gali...Kartais ir pagarbos sunku sulaukti...ar dėkingumo... Apie meilę rašomi romanai, kuriamos dainos, statomi filmai, tapomi paveikslai, rodomi spektakliai...spaudžiama, spaudžiama ir niekaip neišspaudžiama tai, kas užpildytų sielą... Žmogus nenori megzti santykių su Radha ir Krišna, nenori investuoti ten savo laiko ir energijos. Bet jis visą gyvenimą uoliai pluša ir nori įtikti savo artimiems, kad gautų mažytį laimės gurkšnelį iš jų...kuris vis tiek neužpildo sielos gelmių. Tada nuoskaudos, pykčiai, barniai, pretenzijos, įsižeidimai...

Investuokime į amžinus meilės santykius su Radha ir Krišna...Jie užpildys vis labiau ir labiau mūsų Esybę ir mes  vis mažiau ir mažiau nustosim skūstis ar reikalauti kažko iš kitų...kol galų gale nutilsim visai...vidiniame džiausme...kuris niekad nesibaigia...atmarama...

Metai
Kalba

Tobulėjimui nėra ribų ! 2021.03.05

Tobulumą pasiekęs vaišnavas, Siddha Manohara das Babadžis, gyvenęs dar 20amžiuje,  kartojo į dieną po 7 lakhus (7x64 ratus). Miegojo gal 1 valandą ir valgė tarsi būtų paukštelis.  Jis pasakė, kad yra bhadžanas (Krišnos ir Radhos garbinimas) gunose ir yra bhadžanas anapus gunų. Būdami gunose mes turime ribas. Būdami anapus trijų gunų (neišmanymo, aistros ir dorybės), mes neturime ribų. Krišnos ir Radhos garbinimas, anapus gunų, neturi ribų. Nėra "galutinio lygio" . Jis pasakė: "Kaip Bhagavanas yra beribis, taip ir bhadžanas yra beribis...." . Taigi, tobulumui nėra ribų ! Nėra galutinio lygmens ! Bhakti joga yra amžinas tobulėjimas !

Metai
Kalba

Vieni paklodes tekstų rašo, kiti-veikia

Gal ne į temą, bet norėjau pasidalinti spontaniškai....Patinka man Raimondas Grinevičius dėl to, kad  daro veiksmą, o nerašo ilgų tekstų su aimanomis ir keiksmais...Tinkamai naudoja savo kšatrijo (vadovo) prigimtį gindamas šeimos institutą. Dėl to turi kanalą su pusdieviais. Šviesi energija apsupusi jį. Bent aš taip matau. Norėjau pakomentuoti tik šitą vietą. Nepažystu asmeniškai, nežinau jo visų vertybių... bet tai, ką daro dėl šeimos yra pagirtina ir mano didžiausi nusilenkimai JAM. Duok Dieve vaišnavams tokio sąmoningumo, drąsos ir ryžto. 

Metai
Kalba

Sniegas Goloka Vrindavane

Visai neseniai  guru nusiunčiau sniegu nuklotų laukų nuotrauką , kai buvo -16. Paklausiau, ar Goloka Vrindavane yra sniego. Jis sako: "aš manau, kad yra, bet ne taip šalta" :))) . 

Visur stenkimės atsiminti mūsų tikruosius namus - Goloka Vrindavaną !

Metai
Kalba

Kas dieną ! Pajieslys. 2021.02.22

Kas dieną, kas dieną, telkiant protą, mokantis jį kontroliuoti, stengiantis jį sutelkti į Radhos ir Krišnos žaidimus, mes milimetras po milimetro tobulėjam, augam, kaip rievės medyje, kai vaikas...matuodavo mane tėtis dažnai prie durų staktos...centimetrus...su pietšuku užrašydavo. Visata taip pat augina, Radha ir Krišna augina, diena dienon, metai po metų, dešimtmetis po dešimtmečio, gyvenimas po gyvenimo...Dirbant, atliekant sadhana, protas, kaip plienas ugnyje, pradeda minkštėti ir leistis labiau sutelkiamas į Radhos ir Krišnos žaidimus...Jis apsivalo, dėl to labiau išgyvena džiaugsmą mąstydamas apie skaidrius, kupinus transcendentinės meilės Radhos ir Krišnos žaidimus. Jis leidžiasi kontroliuojamas vis labiau ir labiau. Ir ateina viltis, kad jis bus absoliučiai paklusnus vieną dieną. BET ! jeigu toliau stabiliai dirbsi...ir bendrausi su SADHU ! 

Metai
Kalba

RADHARANI YRA VISUR ! Pajieslys. 2021.02.22

Radharani yra visur. Ji yra namas, Ji yra žemė, Ji yra žvaigždės, Ji yra Dangus, Ji yra upė, Ji yra maistas, Ji yra žmonės, santykiai...pavasaris. Visa tai yra Jos energijos. Nėra nieko, kas nebūtų Radharanės energijos-šakti. Dėl to, nėra nieko, ką reiktų savintis ir dėl ko reiktų pergyventi. Laikas yra pavaldus Jai ir Ji žino, kas yra geriausia mums. Ši žaidimo aikštelė yra sukuriama ir sunaikinama. Sielos tobulėjimui ir galų gale išėjimui iš samsaros-gimimo ir mirčių rato...

Metai
Kalba

Pragarai laukia pilnai paruošti

Kai matai asmenybes ir struktūras, kurios skriaudžia planetos žmones atiminėdami jų laisvę, pinigus, ramybę, šeimos santarvę, vaikų gerovę ir sveikatą, supranti, kam skirti visatoje pragarai...Žemės teismus kažkas gali apeiti...bet visatos Teismo neapeis niekas...

Kas dieną meldžiuosi už šios planetos šeimą, kad jos nariai, įveikę baimę, apsivienytų ir pasirpiešintų tironijai, kuri įvilkta į "gelbėjimo" iliuziją..O...Radha Radha padėk ! 

Metai
Kalba

Sąmokslas kaip reiškinys, yra senas kaip meilė, pavydas, pyktis, godumas. Senas kaip pati žemė.

Apie sąmokslus informacijos randame jau Vedinėje literatūroje. Mahabharatoje randame, kad sąmokslus organizavo princas Durjodana prieš 5 Pandavus.  Norėjo neteisėtai tapti žemės imperatoriumi. Krišnai gimstant Kamsa su galingais mistikais demonais kūrė sąmokslus ir norėjo nužudyti Krišną. Pasaulis pilnas atvejų, kada sąmokslas buvo taikomas norint pasiekti savo egoistinių tikslų. 

Kadangi  dabar labai populiaru juoktis iš sąmokslo teoretikų, pateikiu straipsnį, kuriame pateikiami 7 Amerikos prezidentų ir kitų aukštų JAV pareigūnų pasisakymai, jog JAV valdo nematoma vyriausybė, šešėlinė valdžia, kurios tikslai toli gražu nuo gerųjų.  Straipsnis su citatomis ir šaltinių nuorodomis čia.    Jie irgi durneliai buvo ? 

Noriu priminti, kad anksčiau, nepriklausomus tyrinėtojus, kurie iškapstė informaciją apie  žemiau išvardintus reiškinius, irgi vadino visokiausiais įvardinimais, juokėsi, žemino, jų informaciją bandė paneigti visais įmanomais būdais. Bet laikas praėjo, ir tai, ką jie teigė, pasirodė esą tiesa. Keletas dalykų: 

-neatpažinti skraidantys objektai (NSO) lanko žemę ir JAV karinės struktūros seniai tai tiria ;  slapta karinė bazė JAV -Area 51, etc. (Disclosure Project; dabar išslaptinti CIA dokumentai)

-JAV vykdomi slapti eksperimentai: kaip technologijų pagalba kontroliuoti orą;  eksperimentai su žmonių psichika (MK Ultra);

-egzistuoja slaptos draugijos, bendrijos, turinčios didelę politinę, ekonominę įtaką;

-egzistuoja slapti galingų planetos žmonių suvažiavimai, kur aptariamos globalios problemos (pvz., taip vadinamų Bilderbergerių suvažiavimai);

-egzistuoja ritualiniai vaikų aukojimai ( FTB agento Ted Gunderson ir kt tyrimai)

-globalūs pedofilų tinklai, kuriems priklauso ir įtakingos viešos asmenybės;

ir .t.t 

Ką noriu pasakyti? Niekados nieko neatmeskim! Būkim viskam atviri, tirkim, rinkim informaciją ir ieškokim tiesos, kad ir kokia ji neįtikėtina bebūtų. Kad ir kiek ją stengtųsi paslėpti...Kartais mūsu siaura sąmonė, išankstinės nuostatos,  principai, išdidumas, baimės, nesaugumas ir kiti dalykai neleidžia mums pažinti pasaulio išsamiau, teisingiau, giliau. Ir atsiminkim, kad jei kažkokia informacija yra ypatingai blokuojama, trinama, iš jos juokiamasi ir visaip kitaip-ji yra svarbi ir gali būti teisinga. Niekas negaištų laiko ir energijos blokuojant niekalus, kurie neturi jokios vertės. Pro šiukšles žmonės praeina gatvėje...neatkreipia net ir dėmesio... 

Metai
Kalba

Rekomenduoju paskaityti ir pasirašyti medikų ir visuomeninių organizacijų kreipimąsi dėl susiklosčiusios padėties

Medikai ir visuomeninės organizacijos parengė labai sveiką ir naudingą kreipimąsi į seimą, vyriausybę , prezidentą dėl neadekvačių priemonių sprendžiant susiklosčiusią situaciją. Skatinama įvertinti tai, kad PGR testai yra netikslūs->statistika klaidinga->priemonės klaidingos (kaip karantino, ekstremalios situacijos ivedimas)-> rezultatai tų priemonių žąlingi. Suformuluota labai paprastai, aiškiai, paremta moksliniais šaltiniais, kurie pateikti gale. Dokumentą prisegu. 

Jie jūs atstovaujate kokią nors organizaciją, kviečiu, perskaičius ir , jei sutinkate, pasirašyti. 

VšĮ "Vedų išmintis" pasirašė.