Paieška pagal kriterijus

RADHARANI YRA VISUR ! Pajieslys. 2021.02.22

Radharani yra visur. Ji yra namas, Ji yra žemė, Ji yra žvaigždės, Ji yra Dangus, Ji yra upė, Ji yra maistas, Ji yra žmonės, santykiai...pavasaris. Visa tai yra Jos energijos. Nėra nieko, kas nebūtų Radharanės energijos-šakti. Dėl to, nėra nieko, ką reiktų savintis ir dėl ko reiktų pergyventi. Laikas yra pavaldus Jai ir Ji žino, kas yra geriausia mums. Ši žaidimo aikštelė yra sukuriama ir sunaikinama. Sielos tobulėjimui ir galų gale išėjimui iš samsaros-gimimo ir mirčių rato...

Metai
Kalba

Pragarai laukia pilnai paruošti

Kai matai asmenybes ir struktūras, kurios skriaudžia planetos žmones atiminėdami jų laisvę, pinigus, ramybę, šeimos santarvę, vaikų gerovę ir sveikatą, supranti, kam skirti visatoje pragarai...Žemės teismus kažkas gali apeiti...bet visatos Teismo neapeis niekas...

Kas dieną meldžiuosi už šios planetos šeimą, kad jos nariai, įveikę baimę, apsivienytų ir pasirpiešintų tironijai, kuri įvilkta į "gelbėjimo" iliuziją..O...Radha Radha padėk ! 

Metai
Kalba

Sąmokslas kaip reiškinys, yra senas kaip meilė, pavydas, pyktis, godumas. Senas kaip pati žemė.

Apie sąmokslus informacijos randame jau Vedinėje literatūroje. Mahabharatoje randame, kad sąmokslus organizavo princas Durjodana prieš 5 Pandavus.  Norėjo neteisėtai tapti žemės imperatoriumi. Krišnai gimstant Kamsa su galingais mistikais demonais kūrė sąmokslus ir norėjo nužudyti Krišną. Pasaulis pilnas atvejų, kada sąmokslas buvo taikomas norint pasiekti savo egoistinių tikslų. 

Kadangi  dabar labai populiaru juoktis iš sąmokslo teoretikų, pateikiu straipsnį, kuriame pateikiami 7 Amerikos prezidentų ir kitų aukštų JAV pareigūnų pasisakymai, jog JAV valdo nematoma vyriausybė, šešėlinė valdžia, kurios tikslai toli gražu nuo gerųjų.  Straipsnis su citatomis ir šaltinių nuorodomis čia.    Jie irgi durneliai buvo ? 

Noriu priminti, kad anksčiau, nepriklausomus tyrinėtojus, kurie iškapstė informaciją apie  žemiau išvardintus reiškinius, irgi vadino visokiausiais įvardinimais, juokėsi, žemino, jų informaciją bandė paneigti visais įmanomais būdais. Bet laikas praėjo, ir tai, ką jie teigė, pasirodė esą tiesa. Keletas dalykų: 

-neatpažinti skraidantys objektai (NSO) lanko žemę ir JAV karinės struktūros seniai tai tiria ;  slapta karinė bazė JAV -Area 51, etc. (Disclosure Project; dabar išslaptinti CIA dokumentai)

-JAV vykdomi slapti eksperimentai: kaip technologijų pagalba kontroliuoti orą;  eksperimentai su žmonių psichika (MK Ultra);

-egzistuoja slaptos draugijos, bendrijos, turinčios didelę politinę, ekonominę įtaką;

-egzistuoja slapti galingų planetos žmonių suvažiavimai, kur aptariamos globalios problemos (pvz., taip vadinamų Bilderbergerių suvažiavimai);

-egzistuoja ritualiniai vaikų aukojimai ( FTB agento Ted Gunderson ir kt tyrimai)

-globalūs pedofilų tinklai, kuriems priklauso ir įtakingos viešos asmenybės;

ir .t.t 

Ką noriu pasakyti? Niekados nieko neatmeskim! Būkim viskam atviri, tirkim, rinkim informaciją ir ieškokim tiesos, kad ir kokia ji neįtikėtina bebūtų. Kad ir kiek ją stengtųsi paslėpti...Kartais mūsu siaura sąmonė, išankstinės nuostatos,  principai, išdidumas, baimės, nesaugumas ir kiti dalykai neleidžia mums pažinti pasaulio išsamiau, teisingiau, giliau. Ir atsiminkim, kad jei kažkokia informacija yra ypatingai blokuojama, trinama, iš jos juokiamasi ir visaip kitaip-ji yra svarbi ir gali būti teisinga. Niekas negaištų laiko ir energijos blokuojant niekalus, kurie neturi jokios vertės. Pro šiukšles žmonės praeina gatvėje...neatkreipia net ir dėmesio... 

Metai
Kalba

Rekomenduoju paskaityti ir pasirašyti medikų ir visuomeninių organizacijų kreipimąsi dėl susiklosčiusios padėties

Medikai ir visuomeninės organizacijos parengė labai sveiką ir naudingą kreipimąsi į seimą, vyriausybę , prezidentą dėl neadekvačių priemonių sprendžiant susiklosčiusią situaciją. Skatinama įvertinti tai, kad PGR testai yra netikslūs->statistika klaidinga->priemonės klaidingos (kaip karantino, ekstremalios situacijos ivedimas)-> rezultatai tų priemonių žąlingi. Suformuluota labai paprastai, aiškiai, paremta moksliniais šaltiniais, kurie pateikti gale. Dokumentą prisegu. 

Jie jūs atstovaujate kokią nors organizaciją, kviečiu, perskaičius ir , jei sutinkate, pasirašyti. 

VšĮ "Vedų išmintis" pasirašė. 

Su Saulėgrįža !

Mielas brolau, 

Miela sese, 

Romos imperija vykdė kryžiaus karus...nešė Kristų...patį Švenčiausiąjį...taip sakė...bet iš tiesų- grobė žemes , ėmė viską į kontrolę, žudė kitaip mąstančius ir jiems nepaklūstančius. Prisidengimas šventais dalykais siekiant įgyvendinti savo baisias ambicijas yra senas kaip  žmonija. Dabar gi, farmacijos imperija atneša mums patį švenčiausią dalyką-Sveikatą!  O iš tiesų  - nori eilinį kartą pralobti ir ne tik...Ji trina į miltus viską, kas trukdo pasiekti savo tikslų...baugina iki nesveikumo žmones, šalina jai nepatinkančius faktus, požiūrius, sprendimo būdus, diskredituoja ir juokiasi iš  kitaip mąstančių, pažeidinėja žmogaus teises, įvedinėja valstybiniu lygiu taisykles ir priemones, kurios žlugdo visą žmonių gyvenimą...prisidengiant šventu tikslu-Sveikata . Istorija kartojasi...Ši imperija turi savo kryžiuočių armiją- politikus, žurnalistus ir mokslininkus...

Pamąstyk: jei tai , ką jie siūlo, yra gėris...ar jis taip yra nešamas? Ar kas nors žmonijos istorijoje tokiais būdais nešė gėrį? Ar nešė savo egoizmą ?

Kas tokio toje ampulėje yra, kad su tokia destruktyvia jėga važiuojama lyg su tanku per visas valstybes vienu metu? Ir visi, kas tam nepritaria yra šalinami pažeidinėjant konstitucines teises...Kas joje yra tokio? Kaip ją svarbu suleisti! Kaip svarbu ! Laikrodis tiksi ...

 Ar tu paimtum iš nepažystamo konteinerių žmogaus sumuštinį? Ir jį suvalgytum? Turbūt ne...Tai kaip tu gali priimti į vidų substanciją, kuri veiks tavo pačias giliausias organizmo sistemas...iš visai nepažystamų asmenų...iš korporacijų, kurios vainikuojasi milijardinėm baudom už pažeidimus...kurios nešvaresnės nei tas benamis gatvėje...kurios tau neatlygins žalos jei tau kas atsitiks...ir kurios nežino, kas tau atsitiks...Ar tu pamišai ? Ar tu vis dar naiviai tiki, kad korporacijos prezidentai tave myli? Tu turbūt labai išsigandęs...O baimė verčia daryti klaidas. Sustok! Neskubėk! Pajausk! Ar tau to tikrai reikia ? Ar to reikia tavo baimei ?

Mielas brolau, 

Miela sese, 

Saulė grįžta...Imunitetas gryžta !

Gamta -  mūsų vakcina – be šalutinių poveikių...

Su Saulėgrįžos Švente Tave!

Metai
Kalba

Nukreiptas dėmesys. Pajieslys. 2020.11.18

Žiniasklaida nukreips tavo dėmesį ten, kur bus naudinga tiems, kurie žiniasklaidą "turi" ar "užsako". Dėmesio nukreipinėjimas yra tikslingas, suplanuotas ir paskaičiuotas. Taip, kaip ir reklama televizijoje. Dideli pinigai. Didelė kontrolė. Niekas veltui nedaroma. Žmonės netiki, kad kažkas skaičiuoja tiksliau nei laikrodis. Naudą. Žmogus naiviai nori tikėti, kad taip nėra, kad sveikatos sistema juo rūpinasi. Jis taip tiki, nes nori taip tikėti, kad pasaulyje kažkas tavimi rūpinasi. Taip saugiau gyventi.

Metai
Kalba